0246 294 4369
0912 573 876

Menu

Giới thiệu về Hợp tác xã Vụn Art
VỤN ART   "Tôi muốn sản phẩm của mình phải sống được, chứ không muốn mọi người có quan điểm...
Giới thiệu về anh Lê Quốc Vinh và những ủng hộ, quan điểm của anh đối với mô hình kinh doanh của VỤN Art
Giới thiệu về anh Lê Quốc Vinh   Là người có tầm ảnh hưởng đồng thời trên hai lĩnh vực...
Họa sĩ Đặng Thị Khuê – Người thổi nghệ thuật vào các tác phẩm tranh ghép vải VỤN ART
Đằng sau những bức tranh đầy tính nghệ thuật của VỤN Art, là công sức đóng góp của cả một...
Tạo việc làm cho người khuyết tật, từ ý tưởng đến hiện thực
Tạo việc làm cho người khuyết tật   Theo thông tin từ bộ thương bình tính cho tới năm 2017...
Doanh Nghiệp Xã hội góp phần tạo cân bằng xã hội
Là một trong những nhà báo kì cựu, một chuyên gia truyền thông và marketing nổi tiếng của Việt Nam,...